L’única alternativa al circuit hiperglobalitzat

Per arribar a entendre que la llana és un meravellós biomaterial, cal submergir-se en ella. Penetrar-hi. Empapar-se’n. Entendre que, en essència, és territori. Des dels despatxos tècnics no es pot sentir, olorar, ni tocar la llana d’ovella. Per això és practicament impossible que, des d’aquests esferes, es construeixi una sortida viable a la llana de les Balears. Impossible que superin la mirada limitadora envers el rendiment econòmic de la llana amb afirmacions com: la llana local no pot generar competitivitat, la llana local no té la mateixa qualitat que altres en el mercat, etc.

Per a projectar models reals d’economia circular cal ampliar aquesta mirada en un sentit holístic. Cal organitzar formes innovadores d’usar la llana generant nous sistemes d’interaccions. La competitivitat de la llana mallorquina l’hem de cercar d’altres maneres. Anant més enllà de les típiques activitats econòmiques de producció, distribució i consum. Actualment el 53% de la llana de Balears (segons el darrer estudi de Mallorca Rural) no entra en l’actual circuit comercial. Normal que passi. Pagesos i pageses no volen que la llana es tracti com una subproducte i sigui “maltractada” per l’actual circuit hiperglobalitzat.

 

Per ser capaços d’aportar valor afegit l’enfocament i l’esforç ha de ser disruptiu; l’únic que revertirà aquesta situació i tractarà la nostra llana local com l’esplèndid recurs agroramader que és. Sens dubte, tinc la total certesa, que només serem capaços de fer-ho tocant la llana, arremanguant-nos les mànigues manufacturant “insitu” aquestes meravelloses fibres naturals.

 

ES/ Para llegar a entender que la lana es un maravilloso biomaterial, es necesario sumergirse en ella. Penetrar en ella. Empaparse. Entender que, en esencia, es territorio. Desde los despachos técnicos no se puede oír, oler, ni tocar la lana de oveja. Por eso es prácticamente imposible que, desde estas esferas, se construya una salida viable a la lana de Baleares. Imposible que superen la mirada limitadora hacia el rendimiento económico de la lana con afirmaciones como: la lana local no puede generar competitividad, la lana local no tiene igual calidad que otros en el mercado, etc.

Para proyectar modelos reales de economía circular es necesario ampliar esta mirada en un sentido holístico. Es necesario organizar formas innovadoras de usar la lana generando nuevos sistemas de interacciones. La competitividad de la lana mallorquina debemos buscarla de otras formas. Yendo más allá de las típicas actividades económicas de producción, distribución y consumo. Actualmente el 53% de la lana de Baleares (según el último estudio de Mallorca Rural) no entra en el actual circuito comercial. Normal que ocurra. Payeses y payesas no quieren que la lana se trate como un subproducto y sea “maltratada” por el actual circuito hiperglobalizado.

Para ser capaces de aportar valor añadido el enfoque y el esfuerzo debe ser disruptivo; el único que revertirá esta situación y tratará nuestra lana local como el espléndido recurso agroganadero que es. Sin duda, tengo la total certeza, de que sólo seremos capaces de hacerlo tocando la lana, arremanguándonos las mangas manufacturando “insitu” estas maravillosas fibras naturales.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *