T’imagines llana local amb IVA 0%?

Seguint amb el fil de les ovelles i els boscos, apuntem algunes de les solucions per revalorar la llana i els productes forestals:
Comunicar -no només quan hi han incendis- la comprensió profunda de què signifiquen aquests productes (biodiversitat, sobirania, mitigació del canvi climàtic, etc.)
_Innovar en la mecanització i optimització dels processos, en la recerca i aplicació de nous usos i productes, etc.;
_Professionalitzar els oficis dels sectors directa i indirectament vinculats a l’agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura;
_Impulsar accions reals i locals público-privades que canviïn les causes estructurals de la destrucció de la naturalesa;
_Legislar i planificar des d’un enfocament preventiu que generi nous escenaris a curt/mig termini amb visió sistèmica i holística;
_ Generar espais de creativitat per interpretar i comunicar tot el que hi ha darrere dels territoris habitables.

T’imagines per exemple que els productes forestals i la llana dels nostres territoris tinguéssin IVA cero? No crec que hi hagi cap manera més creativa, didàctica i valenta per explicar que les ovelles i els boscos generen productes respectuosos amb el ritmes naturals, reintegrables en els cicles dels ecosistemes (cicle de l’aigua, del carboni i del nitrogen).


ES/ Siguiendo con el hilo de las ovejas y los bosques, apuntamos algunas de las soluciones posibles para revalorizar la lana y los productos forestales:
_Comunicar -no sólo cuando hay incendios- la comprensión profunda de la que significan estos productos (biodiversidad, soberanía, mitigación del cambio climático, etc.)
_ Innovar en la mecanización y optimización de los procesos, en la búsqueda y aplicación de nuevos usos y productos, etc.;
_Profesionalizar los oficios de los sectores directa e indirectamente vinculados a la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura;
_Impulsar acciones reales y locales público-privadas que cambien las causas estructurales de la destrucción de la naturaleza; _Legislar y planificar desde un enfoque preventivo que genere nuevos escenarios a corto/medio plazo con visión sistémica y holística;
_ Generar espacios de creatividad para interpretar y comunicar todo lo que hay detrás de los territorios habitables.

¿Te imaginas, por ejemplo, que los productos forestales y la lana de nuestros territorios tuvieran IVA cero? No creo que haya ninguna forma más creativa, didáctica y valiente para explicar que las ovejas y los bosques generan productos respetuosos con los ritmos naturales, reintegrables en los ciclos de los ecosistemas (ciclo del agua, del carbono y del nitrógeno). La mejor manera de entender los límites físicos de nuestro planeta y avanzar hacia el cambio de conciencia general que tanto necesitamos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *