Pachamama

visibility161 Views comment0 Comentarios person Posted By: Llanatura.com A list In: llanatura

CA: Sabies que “humà” ve d’“humus” - sòl viu-? Avui celebrem el Dia Internacional de la Mare Terra -Pacha Mama- parlant-vos del terme d’ecosofia, l’art d’escoltar la Terra. L’ecosofia descriu la urgent neessitat de reconèixer la saviesa de la Terra des d’un diàleg intercultural. L’ecosofia de Pannikkar és una invitació a baixar de l’arrogància moderna per redescobrir el fet que estem vinculats a la terra viva i que som part de la xarxa de vida del conjunt de la Terra. Recorda: humà ve d’humus! 

Jordi Pigem recull l’ecosofia de Panikkar en un llibre on l’entrevista a fons. Us el recomanem si el que voleu és entendre un dels reptes més grans del s XXI:  aprendre a integrar-nos dins la biosfera. I com superar l’ecologia -supeditada a al tecnocapitalisme- perquè la Terra no és una simple subministradora de matèries primes per a la humanitat.

ES: ¿Sabías que "humano" viene de "humus" - suelo vivo-? Hoy celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra -Pacha Mama- hablando del término ecosofía, el arte de escuchar la Tierra. La ecosofía describe la urgente necesidad de reconocer la sabiduría de la Tierra desde un diálogo intercultural. La ecosofía de Pannikkar es una invitación a descender de la arrogancia moderna para redescubrir el hecho de que estamos vinculados a la tierra viva y que somos parte de la red de vida del conjunto de la Tierra. Recuerda: humano viene de humus! 

Jordi Pigem recoge la ecosofía de Panikkar en un libro con una entrevista a fondo. Os lo recomendamos si lo que queréis es entender uno de los mayores retos del s XXI: aprender a integrarnos en la biosfera. Y cómo superar la ecología -supeditada al tecnocapitalismo- porque la Tierra no es una simple suministradora de materias primas para la humanidad.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado January February March April May June July August September October November December